Toprak Analizi

Toprak analizi; belli bir tarla toprağının gübre ve kireç ihtiyacını ortaya çıkaran bilimsel bir metot dur. Belli bir tarlayı temsil eden bir toprak numunesi, bu maksatla kurulmuş laboratuarlar da, fiziksel ve kimyasal yollarla analiz edilerek içerisindeki mikro ve makro besin maddelerinin miktarları bulunur. Bu şekilde numunenin alındığı toprakta ekilen bitkinin gelişmesi ve yüksek mahsul vermesi için hangi gübreleri ne zaman, ne şekilde ve ne miktarda vermemiz gerektiği ortaya çıkar. Toprak testleri üreticiye, gübre için sarf ettiği paradan azami istifadeyi sağlamaya yardım eder. Gereksiz yere gübre kullanılmamasını sağlar. Usulüne uygun olarak alınmamış bir numunenin test sonucu, kişiyi yanlış yola sevk ettiği gibi ayni zamanda para, güç ve zaman kaybına sebep olur.

 

Toprak Numunesi Nasıl ve Neyle Alınır?

Analiz için toprak numunelerinin alınmasında en önemli nokta, alınan toprak örneğinin tüm araziyi yeterince temsil etmesidir. Numune alınmadan önce tarlanın farklı noktaları tespit edilmeli ve bunlar ayrı birer kısım kabul edilerek, karışık toprak örneği hazırlanır. Örnek alınacak yerin büyüklüğüne göre, 10 -15 noktadan numune alınır. Doğru noktalar için tarlanın bir kısmından başlanıp, Şekil'de görüldüğü gibi kürek yardımı ile V harfi şeklinde gerekli derinlikte bir çukur açılır, daha sonra bu çukurun bir yüzeyi düzeltilerek 3-4cm kalınlığındaki toprak dilimi alınır. Toprak numunesi alırken kürek dışında burguda kullanabilirsiniz. Alınan topraklar bir plastik kovada biriktirilir. Kova içerisinde güzelce karıştırılır, mevcut olan bitki, taş ve tezeklerden ayrılır. Yaklaşık 1kg kadar numune torbaya konup, vakit geçirilmeden laboratuvara ulaştırılmalıdır. Örneklerin analiz edilebilmesi ve gübre tavsiyelerinin yapılabilmesi için birkaç haftalık bir süreye ihtiyaç olduğundan toprak örneklerinin ekim mevsiminden en az bir ay önce alınmış ve laboratuvara gönderilmiş olmaları gerekir.