Hastalık Analizi

Meyve, Sebze ve Yapraklarda Hastalık Analizleri.

Toplam Maya ve Küfler
Alternaria spp.(Mantarlar)
Rhizoctonia Solani(Mantarlar)
Rhizopus (Mantarlar)
Mukor (Mantarlar)
Septoria (Yaprak Lekesi)
Gymnosporangium (Memeli Pas)
Botrytis cinerea (Kurşuni Küf)
Phytophthora (Kök Çürüklüğü)
Fusarium spp.(Kök ve Boğaz Çürüklüğü)
Aphelenchoides besseyi (Çeltik Uç Nematodu)
Meloidogyne spp. (Nematod)