Gübre Analizi

BSK ANALİZ LABORATUVARI TS EN / ISO 17025 Standartı kapsamında yaptığı analizlerle Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)’ nün gübre üretimi yapan firmalardan talep ettiği tescil belgelerinin kimyevi, organik ve organamineral analizlerini yapmaya yetkili bir laboratuvardır. Laboratuvarımız kuruluşundan itibaren yüksek donanımlı cihazları ile uluslararası methotlarla istenilen her türlü analizi talepler doğrultusunda uzman personeli ile yapmaktadır. Laboratuvarımızda kimyevi gübreler ile organik, organomineral, özel gübreler, toprak düzenleyicilerin analizleri, üretim, ithalat ve piyasaya arzına dair yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır. Tescil amaçlı analizlerde yönetmelik uygunluğu değerlendirilerek, aşamalı olarak analizler gerçekleştirilir. Yönetmeliğe uygun olmayan ürünler için üreticilere bilgi verilerek uygunluğu sağlanır. Listemizde yer almayan diğer analizler için gübre sorumlumuz ile irtibata geçilmelidir. Gübre Analiz Parametreleri